Oprema za civilno zaščito

  • GASILSKA VOZILA PREDELAVA IN OPREMLJANJE (Poveljniško vozilo, gasilsko vozilo za prevoz moštva, gasilsko vozilo z vodo)
  • PREDELAVA IN OPREMLJANJE VOZIL ZA REDARJE (opremljanje jih z svetlobnimi bloki,potrebno opremo – glej rubriko oprema za redarje)
  • PREDELAVA VOZIL ZA IZREDNE PREVOZE TER OPREMLJANJE VOZIL (oprema za izredne prevoze – glej oprema za izredne prevoze)