Oprema za varnostno službo

Smo pooblaščeni za preizkušanje hidrantnih omrežij in izdajanje potrdil o njihovem brezhibnem delovanju z strani RS Ministrstvo za Obrambo Uprava za zaščito in reševanje št. Pooblastila 8450-135/2012-2

OPRAVLJAMO MERITVE IN PREGLEDE HIDRANTNEGA OMREŽJA

- Podtalnega hidranta
- Nadzemnega hidranta
- Zidni hidrant